Podrška lokalne uprave – prije i posle pokretanja biznisa

Shvatajući ulogu i značaj  lokalne uprave u kreiranju i održavanju povoljnog poslovnog okruženja kojim bi se obezbjedio bolji razvoj privrede a što bi dovelo do povećanja kvaliteta života njenih građana, opština Ugljevik već duže vremena radi na  stvaranju povoljnih uslova za ekonomski napredak. Takođe, u rad lokalne samouprave, je uvedena fleksibilnija organizacija po uzoru na privredna društva i utemeljeni su tržišni principi gde god je to moguće, a svi procesi počivaju na strateškom upravljanju i planiranju kroz zajednički rad sa privatnim sektorom.

 

investirajte_u_ugljevik_razlozi

 

Danas, investitori u Opštini Ugljevik imaju podršku u fleksibilnoj i poslovno orijentisanoj lokalnoj upravi koja pruža podršku u svakoj fazi investicije kao i nakon početka poslovanja (After Care) kao i fleksibilnom pristupu lokalne samouprave prema svakom zahtjevu investitora.

Niz pogodnosti pri pokretanju biznisa

Da je lokalna vlast otvorena ka svim novim investicijama govori i činjenica da je donesen niz mjera pogodnosti za nove investicije. Ove pogodnosti ogledaju se u vidu subvencionisanja za svako novootvoreno radno mjesto (2.000,00 KM), povoljnog zakupa ili otkupa zemljišta, odgođenog plaćanja rente i doprinosa za izgradnju građevinskih objekata u cilju otvaranja radnih mjesta, brzoj i jeftinoj registraciji preduzeća te mnogim pogodnostima i podsticajima i na državnom nivou. Sprovedene su  reforme na lokalnom niovou čime su administrativne takse i procedure svedene na minimum što zajedno sa jednošalterskim sistemom registracije u APIF-u (Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge) umnogome olakšava i ubrzava otvaranje novog preduzeća.

Odličan geografski položaj i povezanost sa svjetskim tržištem

S obzirom da se vrijeme dostave do glavnih evropskih tržišta može  računati u satima/danima, može se reći da Ugljevik ima odličan geo-prometni položaj. Ulaskom Hrvatske u EU, sada se Ugljevik nalazi na udaljenosti od 30 km od granice EU  a pristup ogromnom tržištu je omogućen bez plaćanja carinskih obaveza raznim trgovinskim sporazumima. Ugljevik je 70 km udaljen od priključenja na panevropski koridor 10,odnosno auto-put E-70.  Opština Ugljevik se nalazi na magistralnom putu M-16 koji povezuje Bijeljinu i Tuzlu, koji predstavljaju velike univerzitetske centre. Željeznički terminal udaljen je svega 30 km (Brčko), dok je najbliža međunarodna pomorska teretna luka udaljena 330 km (Luka Ploče, Republika Hrvatska). Najbliža riječna luka (Brčko) je na udaljenosti 30 km. U krugu od 170 km nalaze se i tri aerodroma (Međunarodni aerodrom Sarajevo-165 km, Međunarodni aerodrom Tuzla-48km, Međunarodni aerodrom Beograd 143 km).

Zašto Ugljevik?

Strateška lokacija prema Evropskom, Azijskom i Bliskoistočnom tržištu sa odgovarajućom vremenskom zonom za sva tri navedena tržišta.

  • Centralna pozicija u Sjeveroistočnoj Bosni, u blizini nekoliko većih gradova sa raspoloživom radnom snagom u svim sektorima.
  • Duga tradicija u rudarstvu i proizvodnji električne struje.
  • Odlični klimatski uslovi za razvoj poljoprivrede (određene sorte šljive prispjevaju 10 dana ranije u odnosu na druge regije u okruženju).
  • Podsticaji prilagođeni pojedinačnim investicijama.
  • Niske cijene komunalnih usluga..
  • Mlada i obrazovana radna snaga, posebno u sektorima energetike i usluga.
  • Izgrađena i opremljena industrijska zona u neposrednoj blizini grada.