Privredni savjet je mješovito tjelo sastavljeno od predstavnika privatnog sektora (vlasnika i izvršnih direktora lokalnih malih,srednjih i velikih preduzeća), javnog sektora (opštinske uprave i drugih nadležnih institucija na lokalnom nivou). Osnovna funkcija Privrednog savjeta jeste jačanje javno-privatnog dijaloga (JDP) a sve u cilju stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta na prostoru opštine. JPD predstavlja svaki oblik interakcije između javnog i privatnog sektora u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i jedan je od ključnih preduslova za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i cjelokupni održivi razvoj opštine Ugljevik. U cilju uspostavljanja što kvalitetnijeg dijaloga Rješenjem Načelnika opštine broj 02-111-16/15 od 02.04.2015.godine osnovan je Privredni savjet Opštine Ugljevik.

privredni_savjet_ugljevik_1 privredni_savjet_ugljevik_2

ULOGA PRIVREDNOG SAVJETA

 • Prati sva pitanja koja su od interesu za privredu i lokalni ekonomski razvoj i predlaže lokalnoj samoupravi aktivnosti i unapređenje procedura,
 • Prati i procjenjuje izvršenje projekata i strategije za lokalni ekonomski razvoj,
 • Vrši reviziju strateškog plana i planova implementacije,
 • Pruža savjetodavnu podršku Načelniku prilikom odlučivanja u vezi ekonomskog razvoja i razvojnih programa,
 • Pruža podršku Odjeljenju za privredu, Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i službeniku za lokalni ekonomski razvoj,redovno međusobno informisanje javnog i privatnog sektora, razmatranje značajnih razvojnih pitanja i pitanja unapređenja poslovnog okruženja i konkurentnosti.

ČLANOVI PRIVREDNOG SAVJETA

 1. Žiko Krunić, direktor ZP “Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ a.d.
 2. Božidar Vasić, direktor “Kompred“ a.d.
 3. Mladen Džuveleković, direktor “Sporting MB“ d.o.o.
 4. Milo Stojić, vlasnik “Eksport-import Bojin’ d.o.o.,
 5. Jovo Cvijić, vlasnik “Kombi trans“ d.o.o..
 6. Mićo Marković, vlasnik “ZZ Ugljevik“ d.o.o.
 7. Aco Živanović, vlasnik “Zidar Živanović“ d.o.o.
 8. Lazar Stojanović, direktor “Comsar Energy RS“ d.o.o., poslovna jedinica Ugljevik,
 9. Dušan Đukanović, vlasnik “Unifleks“ d.o.o.
 10. Milan Ilić, vlasnik “Budućnost“ d.o.o.
 11. Milenko Lukić, vlasnik „Mont-gradnja“ d.o.o.,
 12. Goran Jovanović, vlasnik „Greiner enterijeri“ d.o.o.,
 13. Mihajlo Vidić, predsjednik Područna privredna komora Bijeljina,
 14. Dušan Ostojić, načelnik Odjeljenja za privredu opštine Ugljevik,
 15. Milorad Jovičić, direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik.
 16. Dragana Tomić, direktorica Srednjoškolskog centra „Mihailo Petrović Alas“,
 17. Milorad Jugović šef Biroa Ugljevik JU „Zavod za zapošljavanje RS“.
 18. Radoslav Ostojić, stručni savjetnik za prav. pit. i lokalni ekonomski razvoj Opštine Ugljevik.

 

DOKUMENI: Privredni savjet
POSLOVNIK O RADU PRIVREDNOG SAVJETA OPSTINE UGLJEVIK
RJEŠENJE O IMENOVANU ČLANOVA PRIVREDNOG SAVJETA OPŠTINE UGLJEVIK
ČLANOVI PRIVREDNOG SAVJETA SA KONTAKT PODACIMA
ZAPISNIK SA PRVE SJEDNICE PRIVREDNOG SAVJETA
ZAPISNIK SA DRUGE SJEDNICE PRIVREDNOG SAVJETA
ZAPISNIK SA TREĆE SJEDNICE PRIVREDNOG SAVJETA