nacelnikPoštovani,

Privredni razvoj Opštine Ugljevik zavisi od velikog broja različitih okolnosti, a posebno kao važne treba istaći unapređenje saradnje izmedju privatnog i javnog sektora,  uspostavljanje privrednog okruženja povoljnog za razvoj malih i srednjih preduzeća, zatim smanjivanje fiskalnog i parafiskalnog opterećenja privrede, sve u cilju stvaranja komparativnih prednosti radi privlačenja domaćih  i stranih investicija u našu opštinu.

Opština Ugljevik je u prethodnim godinama ulagala velike napore u očuvanje i razvoj  poljoprivrednih gazdinstava u seoskim područjima, prije svega kroz izgradnju infrastrukture i podršku poljoprivrednoj proizvodnji, jer smatramo da ona predstavljaju stub našeg društva i jedan od pokretača budućeg razvoja naše opštine. Zahvaljujući  jedinstvenim  mikro-klimatskim uslovima Ugljevik je postao prepoznatljiv po proizvodnji sirove šljive, te je u  narednom periodu potrebno posvetiti se izgradnji skladišnih i prerađivačkih kapaciteta kako bi naši prozvođači bili u mogućnosti da prošire svoju ponudu na tržištu. Takođe, posebna pažnja će se posvetiti organizovanju zadruga i drugih udruženja poljoprivrednika radi povećanja konkurentnosti na unutrašnjem i međunarodnom tržištu i efikasnijeg  plasmana poljoprivrednih proizvoda.

Opština Ugljevik planira da u saradnji sa ZP AD „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ iskoristi degradirane i rekultivisane zemljišne površine, veličine od nekoliko desetina do nekoliko stotina hektara, kao investicione lokacije koje bi uz opremanje i podršku prilagođenu potrebama i zahtjevima investitora poslužile u privlačenju domaćih i stranih investicija. Svim zainteresovanim investitorima nudimo poseban  sistem subvencija prilagođen pojedinačnim investicijama.

Opština Ugljevik ima povoljan geostrateški položaj, velike rezerve mineralnih sirovina, prije svega uglja i krečnjaka, povoljne klimatske uslove i dugogodišnju tradiciju u proizvodnji voća i voćnih rakija,  zatim slobodne zemljišne površine i pristpačnu energiju za stakleničku i plasteničku proizvodnju,  ali prije svega želim  naglasiti da Ugljevik posjeduje veoma obrazovane mlade ljude čija energija i mladost predstavljaju budućnost naše opštine.

S poštovanjem

Načelnik opštine Ugljevik, Vasilije Perić