Registar poslovnih subjekata (RPS) uspostavljen je donošenjem Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (Službeni Glasnik RS 67/13). Tim zakonom definisano je da se proces jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata od 01.12.2013. godine obavlja na šalterima APIF-a.

Lice zainteresovano za registraciju poslovnog subjekta, nakon notarske obrade ili ovjere osnivačkog akta podnosi Prijavu za registraciju APIF-u kancelariji u Ugljeviku, koji će umjesto podnosioca zahtjeva za registraciju, obavljati komunikaciju sa nadležnim sudom, Poreskom upravom i obavljati poslove razvrstavanja poslovnog subjekta po djelatnostima. Po uredno zaprimljenom zahtjevu za registraciju, kompletan postupak se mora okončati za tri radna dana.

Kancelarija APIF-a u Ugljeviku se nalazi u ul.Trg Draže Mihailovića, prostorije Pošte RS, ( kontakt telefon 055/772-050). Informacije se mogu dobiti i na internet stranici APIF-a http://www.apif.net.

Obavezan minimalni osnivački kapital za DOO iznosi 1 KM.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, ukinuta je taksa za prvo osnivanje, kao i za upis dijelova poslovnog društva ili drugog subjekta upisa. Ukinute su administrativne takse i smanjene su notarske naknade.

Za jednočlana DOO sa minimalnim propisanim kapitalom, osnivačka akta samo se notarski ovjeravaju, pa ovaj trošak iznosi 3,5 KM odnosno 45 KM, zavisno da li je u pitanju fizičko ili pravno lice.

osnivanje_doo

 

PRVI KORAK: Posjeta NOTARU/Notarski ovjeren osnivački akt

Obraćanje notaru sa kopijom lične karte i dogovor oko imena budućeg privrednog društva, čiju mogućnost određivanja notar provjerava u sudskom registru.

Notar ovjerava osnivački akt, vrši se ovjera potpisa osnivača i ovlašćenog lica.
Ovjera kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica (ovjera iznosi 1 KM po listu) i ovjer potpisa budućeg odgovornog lica ( ovjera iznosi 5 KM po jednom licu) vrši se na šalteru Opštinske uprave Ugljevik.
Umanjen je opšti minimum notarske usluge za 200 bodova ( 1 bod=0,50 KM), koja se odnosi na notarsku obradu osnivačkih akata privrednih društava, ustanova i ostalih poslovnih subjekata koji se osnivaju (umjesto 600 bodova= 300KM +PDV, naknada je sad 400 bodova= 200 KM+PDV).

DRUGI KORAK: Registracija privrednog društva

Notar/osnivač/odgovorno lice podnosi Apif-u zahtjev za registraciju sa potrebnim dokumentima (osnivački akt, ovjeren potpis odgovornog lica, ovjerena kopija lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica). Prva registracija je besplatna, rok za rješavanje je 3 dana ukoliko je potpuno predata dokumentacija. Taksa za APIF iznosi 35 KM, za objavu u Službenom glasniku RS 7 Km po redu. Procedura registracije istovremeno podrazumjeva registraciju kod Poreske uprave RS, dodijeljen JIB i izvršeno razvrstavanje poslovnog subjekta prema klasifikaciji djelatnosti.

Preuzimanje rješenja o registraciji je kod APIF-a.

TREĆI KORAK: Izrada pečata

Izradu pečata u ovlaštenoj pečatoreznici uz kopiju sudskog rješenja i orginala istog na uvid. Prosječna cijena izrade pečata iznosi oko 40KM, rok izrade 1 dan.

NAKON REGISTRACIJE I IZRADE PEČATA:

PDV registracija:

PDV registracija( carinska, akcizna ili špediterska) za očekivani promet preko 50.000 KM u jednoj poslovnoj godini i pravna lica koja imaju registrovano spoljnotrgovinsko poslovanje. Posjeta Upravi za indirektno oporezivanje BiH, taksa iznosi 40 KM, rok postupanja do 7 dana. Potrebna dokumentacija: ovjerena kopija sudskog rješenja, JIB, karton deponovanih potpisa.

Fiskalizacija:

Posjeta jednom od ovlaštenih distributera fiskalnih uređaja/kasa radi sklapanja ugovora, izbor fiskalne kase u skladu sa potrebama poslovanja i podnošenje inicijalnog zahtjeva za fiskalizacijom.

Prijava zaposlenih radnika:

Posjeta Poreskoj upravi RS radi prijave zaposlenih radnika na propisanom obrascima i podizanje Potvrde o registraciji u Poreskoj upravi.