U okviru lokalne samouprave poslove i zadatke iz direktne nadležnosti Opštine, kao i upravne poslove koji su republičkim zakonom stavljeni u nadležnost Opštine Ugljevik, vrši Opštinski organ uprave. Nosilac izvršne vlasti u Opštini je Načelnik opštine, koji zastupa i predstavlja opštinu te rukovodi Opštinskom upravom. Odlukom o osnivanju Opštinske uprave utvrđena je njena struktura i unutrašnja organizcija u okviru 6 odeljenja (Odeljenje za opštu upravu, Odjeljenje za privredu, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Odjeljenje za finansije, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove i Odjeljenje za poljoprivredu) i 3 službe (Stručna služba Skupštine opštine i načelnika Opštine, Služba za javne nabavke, investicije i nadzor i Vatrogasna teritorijalna jedinica Ugljevik).

 

Organizaciona struktura opštine Ugljevik
Organizaciona struktura Opštine Ugljevik

 

Pojedina Odjeljenja su dalje podjeljena u niže organizacione jedinice tj. Odsjeke. Shodno, Odluci Skupštine opštine donesenoj krajem 2013. godine, a na osnovu Zakona o zaštiti od požara, Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica opštine Ugljevik, koja je do donošenja Odluke bila zasebna organizaciona jedinica, prešla je u nadležnost opštine. Trenutno Opštinska uprava zapošljava 112 radnika od čega je 45 žena, a možemo se pohvaliti i sa veoma kvalitetnom kvalifikacionom strukturom zaposlenih.

 

Kvalifikaciona struktura i broj zaposlenih
Kvalifikaciona struktura i broj zaposlenih

 

Zakonodavnu vlast obavlja Skupština opštine koja predstavlja predstavničko tijelo građana i kreiranja politike opštine. U radu SO učestvuje 23 odbornika, od toga jedna žena. Odbornici su iz sledećih polotičkih partija: Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) sa 8 odbornika, Srpska demokratska stranka (SDS) sa 7 odbornika, Srpska radikalna stranka RS 3 odbornika, Srpska radikalna stranka – dr. Vojislav Šešelj 2 odbornika, te Stranka demokratske akcije (SDA), Socijalistička partija i Srpska napredna stranka sa po jednim odbornikom. Službena stranica Opštine Ugljevik je www.opstinaugljevik.net.