????????????????????????????????????

Održan treći sastanak Privrednog savjeta opštine Ugljevik

Dana 27.01.2016. godine u zrgadi Opštine Ugljevik održan je treći sastanak Privrednog savjeta na kojem su u sklopu dnevnog reda predstavljene:

– Informacija o rezultatima provedene ankete o uslovima poslovanja privrednog sektora na području opštine Ugljevik,
– Informacija o pristupanju izrade Plana kapitalnih investicija i Plana komunalne infrastrukture za period 2016-2018 godine,
– Informacija o osvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja.
Članovi Privrednog savjeta su pored navedenih tema razgovarali o raznim  temama i pokrenuli određene inicijative, kao što su organizovanje „otvorenog dana za privredu“ u sklopu kog bi Načelnik opštine Ugljevik odredio periodično jedan dan, na koji bi privrednici mogli Načelniku iznjeti probleme sa kojima se susreću u svom svakodnevnom radu.