Kancelariju lokalnog ekonomskog razvoja u Opštini Ugljevik čine Stručni savjetnik za lokalni ekonomski razvoj u okviru Stručne službe Načelnika opštine Ugljevik i Odsjek za privredu, pri Odjeljenju za privredu opštine Ugljevik, te Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća . Cilj osnivanja navedenih službi jeste podsticaj lokalnog ekonomskog razvoja, pojačan priliv domaćih i stranih investicija i porast životnog standrada stanovnika opštine Ugljevik.

 

Ključni zadaci KLER-a su:

  • Promocija Opštine u zemlji i inostranstvu kao povoljnog mesta za ulaganje, poslovanje i život;
  • Informisanje potencijalnih investitora i postojećih privrednika o uslovima za poslovanje, mogućnostima za ulaganje i raspoloživim programima podrške;
  • Kontakti sa poslovnom zajednicom i njeno direktno podržavanje;
  • Priprema i praćenje sprovođenja projekata ekonomskog razvoja;
  • Redovno održavanje i unapređenje veze sa drugim lokalnim samoupravama i institucijama centralnih vlasti koje su zadužene za lokalni ekonomski razvoj;
  • Kreiranje i održavanje relevantnih baza podataka značajnih za poslovanje postojeće privrede i potencijalnih investitora;
  • Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za Privredni savet OpštineUgljevik.
  • Posete sajmovima i drugim manifestacijama iz oblasti privrede;
  • Izrada promotivnih materijala.

 

Kontakt:

Stručni savjetnik za lokalni ekon.
razvoj

Radoslav Ostojić

Tel: 055/773-760,

Fax: 055/772-336

kler@opstinaugljevik.net

radoslav.ostojic@opstinaugljevik.net

Šef Odsijeka za privredu

Jelena Džino

Tel: 055/773-766,

Fax: 055/772-336,

jelena.dzino@opstinaugljevik.net

Adresa

Trg Draže Mihailovića br. 1,76330 Ugljevik, RS,
BiH.