ZP“ RUDNIK I TERMOELEKTRANA“ UGLJEVIK a.d. UGLJEVIK 

Kontakt telefon: 055/774-660

Fax: 055/771-451

e-mail: info@riteugljevik.com

Web stranica: www.riteugljevik.com/

 

A.D. “ KOMPRED“ UGLJEVIK

Adresa: Vojvode Kerovića 27

Kontakt telefon: 055/771-732

Fax: 055/771-451

e-mail: info@kompredugljevik.com

Web stranica: www.kompredugljevik.com/

 

ZEP „ELEKTRO BIJELJINA“ RJ UGLJEVIK

Adresa: Trg Draže Mihailovića bb

Kontakt telefon: 055/773-510

Fax: 055/773-511

e-mail: ugljevik@elektrobijeljina.com

Web stranica: www.elektrobijeljina.com/

 

AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA OPŠTINE UGLJEVIK

Adresa: Trg Draže Mihailovića bb

Kontakt telefon: 055/772-237

Fax: 055/772-237

e-mail: ugramsp@gmail.com

Web stranica: http://www.ugramsp.com/

 

JZU DOM ZDRAVLJA UGLJEVIK

Adresa: Ćirila i Metodija bb

Kontakt telefon: 055/416-016

e-mail: dzugljevik@gmail.com

Web stranica: www.dzugljevik.net/sajt/lat.html

 

JU SRC „RUDAR“ UGLJEVIK

Adresa: Mihajla Pupina bb

Kontakt telefon: 065/976-838

e-mail: jusrcrudar@yahoo.com

Web stranica: www.srcrudar.com

 

JU CENTAR ZA KULTURU „FILIP VIŠNJIĆ“ UGLJEVIK

Adresa: Karađorđeva 3

Kontakt telefon: 055/770-012

Fax: 055/772-077

e-mail: fvisnjicczk@gmail.com

Web stranica: www.kulturaugljevik.net/

 

JU NARODNA BIBLIOTEKA UGLJEVIK

Adresa: Karađorđeva 3

Kontakt telefon: 055/773-410

Fax:055/773-412

e-mail: bibliotekari@bibliotekaugljevik.com

Web stranica: www.bibliotekaugljevik.com

 

DJEČIJE OBDANIŠTE „DUŠKO RADOVIĆ“ UGLJEVIK

Adresa: Jovana Dučića br.5

Kontakt telefon: 055/419-063

e-mail: vrticdradovic@telrad.net

 

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Adresa: Trg Draže Mihailovića bb

Kontakt telefon: 055/773-225

Fax: 055/772-312

e-mail: czsrug@teol.net

 

DOO „TERMO NOVA“ UGLJEVIK“

Adresa: Karađorđeva br.2

Kontakt telefon: 055/771-041

Fax: 055/771-041

e-mail: termonovaug@gmail.com