ISTORIJAT OPŠTINE

Više arheoloških lokaliteta ukazuju da je područje opštine Ugljevik bilo nastanjeno i u dalekoj prošlosti, o čemu svjedoče srednjovijekovni nadgrobni kameni spomenici (stećci) na pet lokacija, rimska utvrđenja u selima Tutnjevac i Mezgraja (Jablan grad), te lokalitet na brdu Baljak, gdje je nađen starogrčki novčić. Naziv Ugljevik prvi put se u pisanim dokumentima pominje u turskom popisu 1535. godine. Ime je dobio po površinskom uglju, čija je organizovana eksploatacija počela tek 1899. godine, pod vladavinom Austro-ugarske monarhije. Prvobitno, centar opštine Ugljevik je bio u susjednom selu Zabrđe, do 1941. godine, kada je prebačen u rudarsko naselje Stari Ugljevik, a od 1980. godine je u novoizgrađenom naselju, Novom Ugljeviku- gradiću na rijeci Janji, između Bogutovog Sela, Starog Ugljevika i Zabrđa.

 

GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ

Područje opštine Ugljevik se nalazi u sjeverno-istočnom dijelu Republike Srpske, između 44° 41′ sjeverne geografske širine i 18° 59′ istočne geografske dužine, na istočnim padinama planine Majevica gdje se ona počinje spuštati prema Semberiji. Sa istoka i sjevera graniči se sa opštinom Bijeljina, sa zapada opštinom Lopare i juga opštinama Zvornik i Teočak. Posmatrano sa teritorijalnog aspekta područje ove opštine većim djelom pripada istočnom-majevičkom rejonu, koji se prostire od rijeke Janje na zapadu i sjeveru do Drine na istoku. Južni i zapadni dio opštine čine pobrđa, odnosno padine planine Majevica, a sjeverni i istočni dio je nizija.

Ugljevik - Mapa
Opština Ugljevik

Područje ima povoljan geografski položaj. Povezano je relativno kvalitetnom putnom  mrežom sa Bijeljinom, Tuzlom i Zvornikom a preko ovih centara sa Bosnom i  Hercegovinom u cjelini i susjednim državama Srbijom i Hrvatskom. Površina područja opštine iznosi 164 km² te po veličini spada u manje opštine Republike Srpske. Prema poslednjem popisu stanovništva koji je rađen 2013. godine, ovdje živi oko 16500 stanovnika u 25 naseljenih mjesta.

Geostrateški položaj opštine Ugljevik je veoma povoljan. Opština se nalazi na 22 km udaljenosti od Bijeljine, 49 km od Tuzle, 30 km od Brčkog, 165 km od Sarajeva, 160 km od Beograda, 144 km od Novog Sada. Na udaljenosti oko 70 km od Ugljevika je priključenje na panevropski koridor 10, odnosno auto put E70 Beograd- Zagreb. Ovaj putni pravac je najkraća veza sa ova dva grada i preko njih sa zapadnom/srednjom evropom i jugom/istokom balkanskog poluostrva. Aerodrom “Nikola Tesla” u Beogradu je udaljen 143 km od Ugljevika, aerodrom u Banja Luci 197 km, u Sarajevu 165 km, a u Tuzli 48 km. Najbliža luka je u Brčkom na udaljenosti oko 30 km od Ugljevika.

 

KLIMATSKE KARAKTERISTIKE

Područje opštine Ugljevik pripada zoni umjereno kontinentalne klime koja dopire sa sjevera. Prosječna godišnja temperatura vazduha iznosi oko 10 °C. Osnovne karakteristike klime u ovom kraju su: Ljeta su topla, a zime uglavnom hladne. Najtopliji mjesec je jul sa prosječnom temperaturom vazduha između 20 i 22 °C, a najhladniji januar, sa prosječnim  temperaturama od -1 do -2 °C. Zbog blizine i uticaja Panonske nizije, godišnje kolebanje temperature je znatno i ono iznosi 21-24 °C. Vegetacioni period u prosjeku traje od 150 do 200 dana. Prosječne temperature vazduha u vegetacionom periodu iznose 16-18 °C, što ovo područje sa poljoprivrednog aspekta svrstava u srednje povoljna područja Republike Srpske i BiH u cjelini. Godišnje količine padavina iznose u prosjeku 850 mm taloga ( u obliku kiša i snijega). One nisu ravnomjerno raspoređene u toku godine, ali u ovom kraju nema izrazito sušnih mjeseci.


snimak_vazduh1 snimak_vazduh2
 

PRIRODNI RESURSI

U pogledu privredne razvijenosti, prema važećim kriterijumima, Ugljevik spada u grupu razvijenih opština. Nosilac privrednog razvoja su rudnik uglja i TE Ugljevik, sa godišnjom proizvodnjom od 1.600 GWh električne energije, i eksploatacijom od 1.900.000 tona uglja. Mada eksploatacija traje dosta dugo, pretpostavlja se da se ukupne geološke rezerve uglja u Ugljevičko-pribojskom basenu kreću i do 430 miliona tona od čega su:

1. Bilansne – 285,1 miliona tona

2. Potencijalne – 119, 7 miliona tona

3. Vanbilansne – 25,1 miliona tona

Opština Ugljevik, pored velikih količina uglja i proizvodnje električne energije, raspolaže značajnim rezervama krečnjaka, gline i laporaca kao osnovnih sirovina za proizvodnju cementa. Osim toga nakon uvođenja procesa odsumporavanja dimnih gasova u Termoelektrani Ugljevik nastaće velike količine gipsa (oko 386 000 t/ godini) dovoljnog kvaliteta za njegovu upotrebu u industriji cementa.

 

POLJOPRIVREDA

Ukupne zemljišne površine na području opštine Ugljevik iznose 16.415 ha. , od čega na poljoprivredno zemljište otpada 10.294 ha, šumsko 4.247 ha i neplodno zemljište 1.874 ha. U ukupnoj strukturi poljoprivrednog zemljišta, obradivo zemljište učestvuje sa 95% od toga oranice i vrtovi čine 74%, voćnjaci 17, 6%, livade 3%, te vinogradi sa neznatnim učešćem. Privatni sektor u ukupnim površinama učestvuje sa 13.400 ha (81,6%), a javni sa 3.015 ha (18,4 %).

Područje opštine Ugljevik spada u poznatije voćarske krajeve, ne samo u Republici Srpskoj već i u odnosu na zemlje okruženja. Voćarstvo je jedna od tradicionalnih i vrlo uspiješnih grana poljoprivrede opštine. Pod voćnjacima se nalazi 1.814 ha ili 17,6 % poljoprivrednih površina. U strukturi voća, šljiva dominira sa ukupnom proizvodnjom od 70%, zatim slijede jabuka, kruška itd. Najveći broj stabala šljive evidentan je na području k.o Tutnjevac (118749 stabala), k.o Ugljevik (100882 stabla), k.o Zabrđe (70002 stabla) i k.o Donja Trnova (63560 stablala). Najdominantnije sorte šljive na ovim prostorima su: čačanska rana, čačanska ljepotica, čačanska rodna i stenlej.

Opština Ugljevik takođe, posjeduje veliki zemljišni potencijal nastao u površinskoj ekspoloataciji uglja, radi se o rekultivisanim površinama, ukupno oko 1.600 ha- 16.000 dunuma, koje su trenutno neiskorištene.

 

DRUŠTVENI SEKTOR

Na području opštine Ugljevik vaspitno-obrazovni proces realizuje se kroz rad jedne predškolske ustanove Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, tri osnovne škole „Aleksa Šantić“ Ugljevik, „Filip Višnjić“ Donja Trnova i „Vuk Karadžić“ Zabrđe i jednog Srednjoškolskog centra „Mihailo Petrović – Alas“ Ugljevik. Na području opštine Ugljevik uspješno rade dvije ustanove kulture: Narodna biblioteka i Centar za kulturu „Filip Višnjić“. U sklopu Centra za kulturu rade kancelarija Francuskog kulturnog centra koji nosi naziv „Mira Đurić“ i Osnovna muzička škola “Kornelije Stanković“ Ugljevik.

Ugljevik je grad sporta. Danas u Ugljeviku postoji 22 sportska kluba. Najpopularniji i najzastupljeniji sport je fudbal, zatim slijede košarka (muška i ženska), odbojka, mali fudbal, šah, borilačke vještine, kuglanje i streljaštvo. Najvažniji sportski objekti su fudbalski stadion kapaciteta od 6000 sjedećih mjesta, te predstavlja prvi stadion koji je dobio UEFA licencu u BiH, sportska sala za male sportove, treba istaći da je pri kraju izgradnja nove sportske dvorane kapaciteta 1500-2000 mjesta. Pored navedenog, opština Ugljevik pruža mogućnost za korištenje velikog broja sportsko-rekreativnih usluga od otvorenog bazena do pješačko-biciklističkih staza u prirodi i teretane na otvorenom.

 

ugljevik_panorama